Domů > RC > FPV legálně?

FPV legálně?

Reaguji tímto na zveřejněný zestručněný výklad legislativy týkající se provozu RC modelů řízených z pohledu první osoby, neboli FPV (first person view) Který byl zveřejněn na webu úřadu pro civilní letectví, dále jen ÚCL zde: http://www.caa.cz/aktualni-informace-k-provozovani-bezpilotnich-letadel Ponechme nyní stranou definici bezpilotního prostředku a zaměřme se na citaci:

Kamera na palubě s živým přenosem obrazu k pilotovi, sledovaným pro účely řízení modelu letadla (tzv. FPV let), může být využita pouze a jen tehdy, pokud je let prováděn dvěma osobami, z nichž druhá udržuje stálý vizuální dohled s modelem letadla a má možnost a schopnost okamžitě převzít řízení, vyžaduje-li to situace (zejména po selhání přenosu obrazu, ztrátě orientace nebo pro vybrání nestabilního manévru).

Takovým požadavkům by mohl vyhovovat postup dle následujícího schématu:

FPV legálně

Kde FPV pilot by využíval videopřenosu do brýlí a řídil by model pomocí TX v režimu „žák“ propojeném s TX pomocníka v režimu „učitel“ který by sledoval model v přímé viditelnosti a mohl by kdykoliv převzít jeho řízení. Ovšem možných variant je více, alespoň teoretických. Například varianta s jedním TX, kdy by si ho pomocník převzal od pilota.
Nebo například varianta, kde FPV pilot nemá nasazené brýle a řídí model v přímé viditelnosti v kombinaci s obrazem zobrazovaným na LCD display. Bylo by v takovém případě možné řídit model pouze pilotem, nebo je vyžadována také přítomnost druhé osoby, pomocníka? To jsou otázky, které bychom měli směrovat přímo na ÚCL. V tomto zamyšlení ponechávám stranou také záležitosti týkající se legálnosti použitých vysílacích frekvencí pro přenos videosignálu, tato problematiky by vydala na samostatný článek. Dovolím si ocitovat ještě následující pravidla:

Lze říci, že pokud bude model letadla provozován tak, aby:

a) na něj odpovědná osoba měla dobrý výhled a dokázala se tak vyhnout překážkám a ostatním letadlům (i bezpilotním);

b) nelétal nad lidmi a hustě obydlenými místy ani v jejich nebezpečné blízkosti;

c) nepřekračoval výšku 300 m nad zemí;

d) nelétal blíže než 5,5 km od středu letiště (malé modely do 0,91 kg mohou i blíže, pokud nepoletí výše, než je výška okolní zástavby, stromů či překážek),

může si pilot plně vychutnat zábavu, jež je hlavním smyslem létání s modelem letadla a vyhne se případným problémům.

Které by měl každý modelář vzít na zřetel. Pro ty, kteří jsou zvyklí na provoz modelářských letišť, by to nemělo být nic nového. Je však otázkou, jak se k takto definovaným pravidlům postaví letci z řad těch, kteří se o tento překotný vývoj legislativy v této oblasti nezajímají. Věřím že vývoj v této oblasti a souběžný vývoj odpovídající legislativy dospěje do určitého souladu a bude obecně přijat a akceptován a přispěje skutečně k udržení vyšší bezpečnosti letového provozu. Doporučuji tedy všem zainteresovaným prostudovat také Doplněk X k leteckému předpisu L2 a sledovat průběžně publikované novinky a změny od ÚCL.

Categories: RC Tags:
  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy

*