Domů > Elektro, Mac, Ostatní > ESP8266 firmware flash z Mac

ESP8266 firmware flash z Mac

V tomto návodu bych chtěl ozřejmit postup jak pomocí macOS a USB to TTL převodníku provést flashování firmware ESP8266 modulu. Vybral jsem si ze šuplíkových zásob modul ve variantě 01.


Pracovní postup:

V systému macOS zjistíme název zařízení, pod kterým se nám detekoval USB to TTL převodník. Vytvoří nám v adresáři /dev zařízení pod podobným názvem jako

/dev/tty.usbserial-FT99JNTL

Používám kabel TTL-232R-3V3, který má odstraněn napájecí vodič, zapojujeme tedy pouze RX, TX a GND dle níže uvedeného schématu:

Propojíme RX pin na kabelu s TX pinem na modulu
Propojíme TX pin na kabelu s RX pinem na modulu
Propojíme GND na kabelu s uzemněním GND na breadboard desce
Propojíme GND na modulu s uzeměním GND na breadboard desce
Propojíme CHIP-SELECT na modulu (CH_PD) skrz pull up resistor 10k Ohm na +3.3V větev
Propojíme napájecí pin 3.3V na modulu s +3.3V větví na breadboard desce
Pro flashování je ještě třeba uzemnit GPIO_0 pin na modulu s GND breadboard desky
Přivedeme na breadboard +3.3V z vhodného zdroje napětí

Pro flashování využijeme pythonovský skript esptool.py a ten nainstalujeme příkazem

pip install esptool

Vybereme si požadovaný AT25-SDK112 firmware a spustíme samotný proces flashování. Ovšem před samotným flashováním nezapomeneme ještě uzemnit pin GPIO_0

esptool.py -p /dev/tty.usbserial-FT99JNTL write_flash 0x000000 /Users/vlx/Downloads/ESP8266/ESP8266_AT25-SDK112-512k.bin
esptool.py v1.2.1
Connecting...
Auto-detected Flash size: 8m
Running Cesanta flasher stub...
Flash params set to 0x0020
Writing 520192 @ 0x0... 520192 (100 %)
Wrote 520192 bytes at 0x0 in 45.1 seconds (92.3 kbit/s)...

Pro ověření se můžeme připojit skrz seriovou konzoli. Je třeba zjistit jakou rychlostí komunikuje náš modul, což se může lišit právě aktuálně naflashovaným firmware, nebo nastavíme požadovanou rychlost pomocí AT příkazu:

AT+UART_DEF=115200,8,1,0,0

Samotné připojení na seriovou konzoli zajistíme příkazem:

screen /dev/tty.usbserial-FT99JNTL 115200

ESP8266 modul se ohlásí podle firmware například takto:

rl��r��#�n����p�<����8��ǒ��p�nn��;�nĒ���b�$     rrp�n��܀���l���b�n��n�����p��nn����l`��#�n�$�l`�`rn|��n��r��l`9~����#�n�$���nn���l`nn���r����pp��<��l��8��nn���l`��#�n�rnr���;��?��p�n��܀�r����x�pp��<���ߌ�8��nn���r��#�n�$��l`�`rn|��n���l`�8���;��?�lr���(�SQS�(RQ�)HT�)SHHHC���r��9�


Firmware builder: esp8266.ru

ready

A tím máme hotovo, naflashovaný ESP8266 modul můžeme použít s novým firmware v požadovaném projektu.

Categories: Elektro, Mac, Ostatní Tags:
  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy

*